نرم افزار بیمه سنار

نرم افزار حسابداری بیمه سنار ویژه نمایندگان و کارگزارن بیمه

سیستم ارسال پیام کوتاه سنار

ماژول مدیریت بازاریابی سنار

ماژول اتوماسیون و آرشیو اسناد

ماژول ثبت پیشنهاد بیمه نامه

نرم افزار حسابداری ویژه نمایندگان بیمه

نرم افزار حسابداری ویژه کارگزاران بیمه

دانلود نسخه دمو امکانات نسخه ها

محبوب ترین سرویس های ما

محبوب ترین سرویس های ما که ما را از دیگران متمایز کرده است

اعلان ها و یادآوری ها

اعلان و یادآوری چک ها ، اقساط ، تمدید بیمه نامه ها ، تولد بیمه گذاران ، کارهای روزانه و ...

مدیریت صورت وضعیت بیمه نامه ها

امکان تهیه گزارش از میزان وصولی بیمه نامه ها و همچنین میزان تسویه بیمه نامه ها

محاسبه خودکار کارمزد و پورسانت

قابلیت محاسبه خودکار کارمزد بیمه نامه و میزان پورسانت بازاریاب بر اساس میزان مبلع تسویه شده