نرم افزار بیمه سنار

دانلود فایلهای جانبی نرم افزار بیمه سنار


1.برای استفاده از ماژول آرشیو و اسکن اسناد، لازم است فایل راه انداز اسکنر را از لینک زیر دانلود و نصب نمایید:

نرم افزار راه انداز اسکنر

2.راهنمای حذف دو صفر اضافه در نمایش مبلغ

دانلود راهنما

3.به روز رسانی بانک اطلاعاتی نرم افزار سنار - پس از دانلود در محل نصب برنامه سنار کپی نموده و از حالت زیپ خارج نمایید

دانلود به روزرسان بانک اطلاعاتی

4.نرم افزار انی دسک - اتصال از راه دور

دانلود نرم افزار انی دسک

دانلود نسخه دمو ثبت نام در سنار سیستم