لیست مشتریان نرم افزار مدیریت دفاتر بیمه سنار
توجه: لیست بصورت دوره ای به روز رسانی می شود...

آخرین به روز رسانی: 1402/11/14

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید:

021-66937683

دانلود نسخه دمو
استان شهر نام مدیریت نام شرکت بیمه کد فعالیت
مركزی ساوه آقای احسان خوشخو بیمه ایران 35262
تهران شهر قدس آقای بهرنگ چمنی بیمه پارسیان 503530
آذربایجان شرقی تبریز خانم زارع فرخادی بیمه ایران 35300
آذربایجان شرقی تبریز آقای محمد كاظمی خسروشاهی بیمه ایران 8046
مركزی ساوه آقای قاسمی بیمه ایران 30786
قم قم آقای نائینی زاده بیمه ایران 33207
تهران شهر ری آقای مهدی جعفرزاده بیمه ایران 6941
گیلان تالش آقای مهرداد عباسی بیمه ایران 32684
تهران تهران آقای بدخشی بیمه آسیا 3012
گلستان گنبد كاووس آقای كاووسی بیمه ایران 34633
قم قم خانم حمیده ایزدی خواه بیمه ایران 41439
اصفهان كاشان آقای قدیریان آرانی بیمه ایران 7209
خراسان رضوی مشهد آقای سعید شفیعی شركت خدمات بیمه ای صنام پوشش 3085
تهران تهران آقای حمیدرضا كرم زاده شركت كارگزاری مدبر تامین پارس 1084
قم قم آقای تفتی بیمه پارسیان 57635
آذربایجان شرقی تبریز آقای هادی پور بیمه كارآفرین 2049
اصفهان اصفهان آقای جعفری بابوكانی بیمه ایران 32669
خوزستان اهواز آقای حسین الهائی بیمه آسیا 4915
آذربایجان شرقی تبریز خانم غلامی * *
قم قم آقای سید رضا سید حقی بیمه ایران 30443
البرز كرج آقای نعیمی | علیخانی كارگزاری رسمی شمیم ایمن پایا 302
اصفهان اصفهان آقای دیندار | خانم حشمتی فرد بیمه كارآفرین 1042
تهران تهران آقای هادی عباسی بیمه ایران 6882
مازندران نور آقای حسینی نیا بیمه پاسارگاد 2042
كرمان كرمان خانم اعظم نیكخواه | پیكانی بیمه دی 5572
آذربایجان شرقی تبریز خانم فریور راد بیمه ایران 31926
خوزستان ایذه آقای لجم اورك صفری بیمه ایران 8480
آذربایجان شرقی شبستر آقای صالحی كوزه كنان بیمه ایران 30864
آذربایجان شرقی تبریز خانم مریم جعفری بیمه ایران 35497
آذربایجان غربی ارومیه خانم معصومه صدیقی | حیدری بیمه ایران 31457
تهران تهران آقای حمید آقایی كارگزاری رسمی بیمه 1254
تهران تهران خانم اعتصامی بیمه ایران 20569
آذربایجان شرقی تبریز خانم ولایتی بیمه ایران 35325
اصفهان شاهین شهر آقای محمد جواد پور رمضان بیمه دانا 9500
تهران تهران آقای سیاوش صالحی بیمه ایران 4412
آذربایجان شرقی تبریز زارع بیمه ایران 0
خوزستان دزفول آقای مبین فر بیمه سامان 6884
تهران تهران خانم سلیمانی شركت سروش اطمینان و نوآوری 3157
خوزستان دزفول خانم حیات داوودی بیمه سامان 6885
فارس شیراز آقای آرش اكبری | اربابی بیمه معلم 2018
آذربایجان شرقی تبریز آقای پارسای كركج بیمه ایران 35272
تهران تهران آقای میلاد محمدی بیمه ایران 20413
تهران تهران خانم دعاگویی بیمه دی 5630
قم قم آقای مهدی ماه رو بیمه پارسیان 50348
فارس شیراز خانم لیلا روستا بیمه معلم 2409
تهران شهر ری آقای بقرائی بیمه سرمد 6081
تهران تهران آقای مسلمی خدمات بیمه ای پارسیان امین آركا 3240
آذربایجان شرقی بستان آباد آقای احد گلشانی شركت بیمه گلشن زندگی آذربایجان:بیمه آسیا 22246
سمنان سمنان آقای عربیان بیمه سینا 2524
یزد یزد خانم بهاره برقیان بیمه ایران 35334
آذربایجان شرقی كلیبر آقای جمشید نجات بیمه ایران 33095
قم قم آقای مجتبی فراهانی بیمه پارسیان 57621
آذربایجان شرقی تبریز آقای نادر كریمی راد شركت خدمات بیمه ای آذر حامی 9983
آذربایجان شرقی اهر خانم لاله نورالهی | سعید عبادی بیمه ایران 34558
فارس شیراز خانم فرزانه تفرجی بیمه معلم 2775
آذربایجان غربی ارومیه آقای نعمت زاده كارگزاری رسمی 0
سیستان و بلوچستان زاهدان آقای داوود شاه كرم بیمه ایران 33722
آذربایجان شرقی تبریز آقای نادر علیزاده بیمه ایران 5051
آذربایجان شرقی تبریز خانم الناز عهد نو بیمه ایران 33050
آذربایجان شرقی كلیبر آقای كاظم كاظمی بیمه ایران 31521
تهران تهران آقای تقی زاده كارگزاری سایبان علم و صنعت 1972
سیستان و بلوچستان زاهدان آقای غلامعلی كشته گر بیمه ایران 32960
آذربایجان غربی ارومیه علی جعفری شركت صدر پوشش فردا(بیمه آسیا) 52053
آذربایجان تبریز آقای سعید ره گوی بیمه ایران 35375
آذربایجان شرقی تبریز آقای خجسته بیمه ایران 31805
گیلان تالش آقای راشد معبر نیا بیمه ایران 35054
آذربایجان شرقی تبریز خانم ویدا عزیزپور بیمه پاسارگاد 75763
آذربایجان شرقی تبریز آقای پاشایی بیمه آسیا 902088
آذربایجان شرقی مرند آقای مستقیم بیمه آسیا
فارس كازرون خانم زیبا زارع بیمه معلم 3031
تهران تهران آقای محمد جواد سمیعی بیمه آسیا 25990
تهران تهران خانم رمضان زاده بیمه دانا 631
تهران تهران فاطمه مقدم نیا كارگزاری رسمی سروش آرامش سوشیانت 739
آذربایجان شرقی تبریز آقای محمد علی نیك پور شركت بهین اندیش معتمد آسیا 53057
اصفهان تیران آقای بهزاد احمدی كارگزاری رسمی 1670
آذربایجان شرقی شبستر آقای وحید خسروی بیمه ایران 33405
تهران تهران آقای محمد سیف خدمات بیمه ای به آفرین نیك:بیمه آسیا 51049
كرمان كرمان شجاعی * 0
تهران تهران خانم شریفی كارآفرین 510940
البرز محمدشهر آقای حمیدرضا هادی زاده زرگر كارگزاری پوشش ساز فردا 1124
سیستان و بلوچستان زاهدان آقای مرتضی وكیل احمدی بیمه ایران 36944
مركزی اراك آقای پیمان بهزاد نژاد بیمه ایران 34678
تهران تهران آقای محمد كدخدایی شركت بیمه نوید آرامیش آینده:بیمه آسیا 53061
اصفهان اصفهان مهدی عزیزی شركت بیمه ایمن جویان(بیمه آسیا) 131
تهران تهران خانم مریم كلانكی كارگزاری مریم كلانكی 1168
تهران شهر قدس خانم زهرا حیدری | منضوره غفاری بیمه ملت 3314
قم قم آقای فانی سیس بیمه پارسیان 50412
سیستان و بلوچستان زاهدان خانم فاطمه كیخایی بیمه آسیا 53054
لرستان دورود خانم حاجیوند-بهلولی بیمه البرز 4305
تهران تهران خانم خسروانی مقدم بیمه پارسیان 504040
مازندران نور سید عارفه موسوی ایران 34756
قم قم سید محسن حسینی بیمه سینا 6318
قم قم اعظم ذوالفقاری تبار پارسیان 5043
قم قم خانم پور رضوی پارسیان 5961
سیستان و بلوچستان زاهدان آقای یحیی امرایی نژاد بیمه ملت 3372
مازندران رویان خانم فرزانه قنبری بیمه پاسارگاد 48747
مازندران نور علی اقدم بیمه ایران 22929
مركزی اراك سید یوسف حسینی بیمه ایران 0
خراسان رضوی مشهد احسان زهدی بیمه معلم 619
آذربایجان شرقی تبریز آقای محمدباقر محمودی بیمه ایران 36151
تهران تهران آقای مسعود دهجردی كارگزاری بیمه دهجردی 1088
تهران تهران- آقای شیدایی راد كارگزاری رسمی مدبر تامین پارس 1084-
آذربایجان شرقی بناب آقای وحید یادآوری بیمه ایران 7096
آذربایجان غربی ارومیه خانم سمیه گلچین كارگزاری رسمی چتر سفیدگلچین 1028
آذربایجان شرقی تبریز آقای اسكندری شهرك بیمه ایران 31908
مركزی دلیجان خانم فاطمه تقوی ركن آبادی بیمه تجارت نو 1113
مازندران قائمشهر آقای جعفرپور سوخته كلائی بیمه تجارت نو 30044
آذربایجان شرقی تبریز آقای جلیلی شركت تامین گران صنعت آذربایجان:بیمه آسیا 52030
آذربایجان شرقی تبریز خانم مرضیه اسدی بیمه ایران 35238
آذربایجان شرقی تبریز آقای قهرمانی بیمه ایران 35252
آذربایجان شرقی تبریز خانم احمدی بیمه ایران 32272
آذربایجان شرقی تبریز خانم توفیقی بیمه ایران 30235
آذربایجان شرقی تبریز خانم ریون بیمه ایران 30297
آذربایجان شرقی تبریز آقای خادم بیمه ایران 30334
آذربایجان شرقی تبریز خانم غلامی مایانی شركت پیشگام آسایش مبین 838
آذربایجان شرقی تبریز آقای عسگر محمدی كارگزاری رسمی بیمه 197
تهران تهران آقای نیما جمشیدی شركت ندای حامی 3051
سیستان و بلوچستان زاهدان آقای آیت رسام بیمه ایران 34257
خراسان رضوی گناباد آقای زحمت كش بیمه كوثر 5145
گیلان بندر انزلی آقای سماك امانی بیمه كوثر 5038
آذربایجان شرقی تبریز آقای محمد علیزاده بیمه ایران 31284
اصفهان اصفهان آقای رحیمیان بیمه كارآفرین 3798
قزوین قزوین خانم مهدیه درگی بیمه كارآفرین 1467
آذربایجان شرقی تبریز آقای اصغری مجد بیمه ایران 34794
اصفهان اصفهان آقای فیروز بروجنی بیمه پاسارگاد 1231
خراسان رضوی زاوه آقای معلمی بیمه ایران 30205
آذربایجان شرقی تبریز آقای جمالی بیمه ایران 34862
مازندران كلاردشت آقای مازیار ازوجی بیمه البرز 4181
تهران تهران خانم عظیمی كارگزاری رسمی بیمه فردای روشن 727
قزوین قزوین خانم ایزدی كارگزاری رسمی سروش امن بیمه 724
تهران تهران آقای رضوی بیمه البرز 5239
خراسان شمالی بجنورد آقای عباس زاده كارگزاری رسمی 669
آذربایجان شرقی تبریز آقای توحید نیا كارگزاری رسمی بیمه آینده نگر 380
آذربایجان شرقی تبریز آقای بادامچی بیمه ایران 30066
تهران تهران خانم ثابت بیمه ایران 6914
یزد یزد آقای وكلایی بیمه معلم 2182
تهران تهران خانم توده خیل بیمه پاساردگاد 1754
قم قم آقای اكبری بیمه آسیا 2733
قم قم آقای توكلی بیمه آسیا 2997
كرمان كرمان خانم فرشته حسین خانی بیمه كارآفرین 2899
اصفهان اصفهان آقای فرجی بیمه كوثر 5678
گلستان گرگان خانم نادرخانی بیمه آسیا 498
خوزستان اهواز آقای ترابی بیمه نوین 3015
خراسان رضوی مشهد خانم شیری نژاد بیمه البرز 5495
آذربایجان غربی ارومیه آقای رضوان پناه بیمه ایران 32453
آذربایجان شرقی تبریز خانم لطفی نیا بیمه ایران 33647
فارس شیراز خانم مقتدا بیمه دی 4865
اصفهان كاشان خانم طاهری بیمه كارآفرین 2423
خراسان رضوی نیشابور آقای محسن شفیعی كارگزاری بیمه اطمینان سبز ایرانیان 499
خوزستان دزفول خانم كرد زنگنه بیمه سامان 2896
تهران تهران آقای كریمی بیمه ایران 5935
كرمان ماهان خانم جعفری بیمه ما 1609
تهران تهران آقای روح اله فرهی بیمه ما 2136
تهران تهران آقای فربد فر بیمه ایران 6213
گلستان گرگان آقای سید مجتبی احمدی بیمه كوثر 5232
آذربایجان شرقی تبریز آقای باهر بیمه ایران 8202
البرز كرج آقای فیروز فروزنده بیمه پاسارگاد 3479
اصفهان اصفهان آقای جمشید محمدی بیمه ایران 32829
مازندران رویان آقای احمد عالی بیمه پاسارگاد 2529
قم قم آقای شعوری بیگدلی بیمه ایران 7898
البرز كرج خانم خسروی بیمه معلم 2142
البرز كرج آقای ولی جلیل زاده بیمه دانا 8225
تهران تهران مهدی رضائی بیمه سامان 2158
گیلان رشت آقای نوروزی بیمه معلم 795
سیستان و بلوچستان زاهدان آقای محمود سهرابی بیمه آسیا 4271
مركزی اراك آقای جواد صیدی كارگزاری پارس حامی مركزی 9385
آذربایجان شرقی مرند آقای امیر جعفر یامی بیمه آسیا 24835
آذربایجان شرقی مرند آقای امین آبادی بیمه آسیا 3159
آذربایجان شرقی نامی آقای مهدی نامی بیمه ایران 73051
آذربایجان شرقی مرند خانم نائب زاده بیمه آسیا 4158
سیستان و بلوچستان ایرانشهر محمدرفیع داوودی بیمه ایران 34236
تهران تهران خانم سرور بخشی بیمه پارسیان 504130
خراسان رضوی نیشابور آقای جواد مهریزی بیمه پاسارگاد 8364
آذربایجان شرقی تبریز آقای یوسفی بیمه ایران
فارس شیراز آقای ایمان فلسفی(خانم زیبا كرمی) بیمه معلم 2571
تهران تهران آقای نصیری همپا شركت آسان بیمه ایرانیان 1413
آذربایجان شرقی تبریز آقای فرهاد فخر بیمه ایران 38042
تهران تهران آقای محمد رحمنی بیمه رازی 210687
آذربایجان شرقی میانه مسعود ناطقی بیمه ایران 37070
اصفهان سمیرم مجید آقایی بیمه ایران كد37709
زنجان ماهنشان آقای موسوی بیمه آسیا كد 27208
سمنان گرمسار آقای عاشوری بیمه سینا 6143
سیستان و بلوچستان زیباشهر خانم الهام ریكی بیمه ایران كد 38397