طرح های فعال همکاری در فروش نرم افزار بیمه سنارجشنواره فروش زمستان 1401


1. به ازای معرفی هر نماینده یا کارگزار جدید به عنوان خریدار، 20 درصد پورسانت همکاری دریافت می کنید.
2.در این طرح به نماینده یا کارگزاری که معرفی می کنید 10 درصد تخفیف لحاظ می گردد.
3.نحوه تسویه مبلغ نرم افزار پس از کسر تخفیف مذکور، به صورت 50 درصد نقد و الباقی بعد از 45 روز خواهد بود.
4.دوره اعتبار این طرح از 1 دی تا 25 اسفند ماه سال جاری می باشد
5.این طرح به منظور کمک به نمایندگان و کارگزارانی که تمایل دارند در سال جدید به صورت سیستمی کسب و کار خود را مدیریت کنند، ارایه شده است.

1401/12/25 امکانات و قیمت نسخه ها ظرفیت جشنواره 140 نسخه