نرم افزار بیمه سنار

نرم افزار حسابداری بیمه سنار ویژه نمایندگان و کارگزارن بیمه

ماژول اتوماسیون و آرشیو اسناد

ماژول انتقال اطلاعات از فناوران

ماژول ارسال پیام کوتاه (پنل / سیم کارت شخصی)

ماژول قرعه کشی مشتریان و بیمه نامه ها

ماژول امتیازبندی مشتریان (جذب و حفظ مشتری)

ماژول مدیریت شبکه فروش بازاریابها

ماژول ثبت پیشنهاد بیمه نامه

راه اندازی وب سایت فروش آنلاین

نرم افزار حسابداری ویژه نمایندگان بیمه

نرم افزار حسابداری ویژه کارگزاران بیمه