آخرین تغییرات نرم افزار بیمه سنارامکان ثبت شماره موبایل در لیست سیاه برای جلوگیری از ارسال پیام کوتاه


1.با توجه به درخواست برخی از مشتریان سنار مبنی بر امکان درج کردن برخی شماره های موبایل در لیست سیاه به گونه ای که در سامانه ارسال پیام کوتاه
به شماره های مذکور پیام ارسال نگردد.
2.برای افزودن یک موبایل به لیست سیاه، کافی است ردیف مربوطه را انتخاب و سپس دکمه افزودن به لیست سیاه را کلیک نمایید .
3.قابلیت مذکور، بصورت رایگان در نسخه های مربوطه فعال بوده و برای دریافت آخرین نسخه نرم افزار ارسال پیام کوتاه، به بخش دانلود فایلهای جانبی مراجعه نمایید.

1401/10/04 فعال سازی رایگان تکمیل شده

امکان ثبت تسویه اقساط به صورت واریز آنلاین


1.با توجه به درخواست برخی از مشتریان سنار مبنی بر ایجاد قابلیت ثبت تسویه اقساط به صورت آنلاین به نحوی که حسابهای
دفتر نمایندگی در این عملیات مالی دخالت داده نشوند.
2.نحوه کارکرد آن شبیه تسویه عادی می باشد با این تفاوت که سند مذکور بصورت انتقال بدهی بیمه گذار به شرکت بیمه ،عمل تهاتر را انجام می دهد.
3.پس از تکمیل قابلیت مذکور، بصورت رایگان در نسخه های مربوطه فعال خواهد شد

1401/10/04 فعال سازی رایگان به زودی ..

اضافه شدن امکان ارسال پیام صوتی در نرم افزار بیمه سنار


1.با توجه به درخواست بسیاری از مشتریان سنار مبنی بر امکان ارسال پیام صوتی، به زودی این امکان به سنار اضافه خواهد شد.
2.نحوه کارکرد آن شبیه ارسال پیام کوتاه می باشد، منتهی به جای ارسال پیام متنی ، پیام را بصورت صوتی ارسال خواهد نمود .
3.برای اطلاع از نحوه فعال سازی آن به بخش ماژول ها در سایت مراجعه نمایید.

1401/09/20 خرید و فعال سازی به زودی ..

ارتقا فرآیند شارژ مجدد صندوق اعتباری در تسویه بیمه نامه


1.با توجه به درخواست برخی از نمایندگان بیمه پاسارگاد مبنی بر اینکه صندوق اعتباری شرکت بیمه مذکور ، اعتبار زمانی صندوق اعتباری نمایندگان را بر اساس تاریخ
صدور هر بیمه نامه بصورت مجزا لحاظ می کند، لذا امکان تسویه اعتبار مصرف شده هر بیمه نامه میسر بوده و مبلغ آن مجدد به صندوق اعتباری قابل برگشت می باشد؛
از اینرو طراحی و پیاده سازی تغییرات مذکور در نرم افزار بیمه سنار جهت پوشش این خواسته نمایندگان، شروع گردید و به زودی در نسخه های جدید سنار
بصورت رایگان برای نسخه های دارای این امکان در دسترس خواهد بود.

1401/09/15 فعال سازی رایگان به زودی ..

امکان ارسال پیام کوتاه پارامتریک


1.طبیعتا یکی از نیازهای اساسی در بخش ارسال پیام کوتاه، ساخت خودکار متن پیام متناسب با نوع خدمت یا هر بیمه گذار می باشد.
2.این امکان بدین صورت عمل می کند که با درج پارامترهای تعیین شده در داخل متن پیام کوتاه ، نرم افزار سنار قبل از ارسال پیام مقدار مشخص را جایگزین آن پارامتر می کند
3.به عنوان مثال نام بیمه گذار - تاریخ تولد- - تاریخ قسط - مبلغ قسط - شماره بیمه نامه و ... می توانند بصورت پارامتر در داخل متن پیام درج شوند و نرم افزار
قبل از ارسال متن مقادیر مربوط به هر بیمه گذار یا قسط یا بیمه نامه را جایگزین می کند.
4.فعال سازی این امکان ، برای کاربرانی که قبلا ماژول ارسال پیام کوتاه را خریداری کرده اند ، رایگان می باشد.

1401/09/03 فعال سازی رایگان تکمیل شده

اتصال نرم افزار بیمه سنار به پنل پیامکی قاصدک


1.به منظور راحتی و باز بودن دست نمایندگان و کارگزاران بیمه در انتخاب پنل پیامکی، وب سرویس های پنل پیامکی قاصدک نیز به سنار اضافه گردید.
2.برای اطلاع از نحوه فعال سازی آن به بخش ماژول ها در سایت مراجعه نمایید.
3.فعال سازی این امکان ، برای کاربرانی که قبلا ماژول ارسال پیام کوتاه را خریداری کرده اند ، رایگان می باشد.

1401/08/17 فعال سازی رایگان تکمیل شده

اتصال نرم افزار بیمه سنار به پنل پیامکی پارس گرین


1.به منظور راحتی و باز بودن دست نمایندگان و کارگزاران بیمه در انتخاب پنل پیامکی، وب سرویس های پنل پیامکی پارس گرین نیز به سنار اضافه گردید.
2.برای اطلاع از نحوه فعال سازی آن به بخش ماژول ها در سایت مراجعه نمایید.
3.فعال سازی این امکان ، برای کاربرانی که قبلا ماژول ارسال پیام کوتاه را خریداری کرده اند ، رایگان می باشد.

1401/07/21 فعال سازی رایگان تکمیل شده